Okrem toho je potrebná správna oprava sadrokartónu po výmene strešných okien.

Splnením týchto princípov sa zabezpečí prúdenie vzduchu okolo skiel a tým odvetranie prípadnej skondenzovanej vlhkosti. Umiestnením vykurovacieho telesa pod oknom je možné podporiť prúdenie vzduchu okolo skiel. Zvislý parapet a vodorovné nadpražie zároveň umožnia optimálne osvetlenie interiéru. Opláštenie strešného okna sa realizuje po jeho osadení. Montáž okna do konštrukcie strechy je potrebné realizovať v súlade s pokynmi výrobcu strešného okna.

Continue ReadingOkrem toho je potrebná správna oprava sadrokartónu po výmene strešných okien.