You are currently viewing Rosenie a kondenzácia strešných okien, ich príčina a odstránenie

Rosenie a kondenzácia strešných okien, ich príčina a odstránenie

Prečo sa na Vašom okne tvorí rosa a kondenzát?

Vlhký vzduch

Vlhkosť z vnútornej strany miestnosti sa dostáva von cez okno a kondenzuje sa na chladnom skle.

Nedostatočné vetranie

Ak je vzduch v miestnosti neustále vlhký a nemení sa, môžu sa tvoriť vodné kvapky, čo vedie k roseniu.

Nízka teplota

V miestnosti s nízkou teplotou sa môže na sklách tvoriť viac kondenzátu, keďže sklo je chladnejšie ako vzduch v miestnosti.

Problémy spôsobené rosením a kondenzáciou na okne

  1. Poškodzovanie okenného rámu a podokenníkov
  2. Možná tvorba plesní
  3. Snížená izolačná schopnosť okna
rosenie a kondenzácia strešného okna VELUX

Prečo sa na Vašom okne tvorí rosa a kondenzát?

         

Vlhký vzduch

Vlhkosť z vnútornej strany miestnosti sa dostáva von cez okno a kondenzuje sa na chladnom skle.

Nedostatočné vetranie

Ak je vzduch v miestnosti neustále vlhký a nemení sa, môžu sa tvoriť vodné kvapky, čo vedie k roseniu.

Nízka teplota

V miestnosti s nízkou teplotou sa môže na sklách tvoriť viac kondenzátu, keďže sklo je chladnejšie ako vzduch v miestnosti.

Rastislav Pavel - TOPStrecha

Dlhoročné skúsenosti v odbore - strechár