You are currently viewing Okrem toho je potrebná správna oprava sadrokartónu po výmene strešných okien.

Okrem toho je potrebná správna oprava sadrokartónu po výmene strešných okien.

Zvláštny dôraz pri opláštení strešného okna treba klásť na uloženie tepelnej izolácie okolo celého obvodu okna. Napojenie parozábrany, prípadne klimamembrány, na rám okna a spojenie jednotlivých dielov parozábrany v oblasti okna sa realizujú na to určenými systémovými pás­kami, ktoré dodáva výrobca parozábrany. Hrúbka a typ sadrokartónovej dosky, ktorou sa bude opláštenie realizovať, musia zodpovedať oplášteniu celého podkrovia, najmä v prípade požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcie podkrovia. Aby bolo možné pripojiť dosku na rám okna, výrobcovia strešných okien zvyčajne pripravujú drážku v ráme. Dosku možno do drážky vsadiť nasucho. Opláštenie šikmých plôch podkrovia v okolí okna sa musí rozvrhnúť tak, aby boli škáry dosiek od rohu okna vzdialené minimálne 150 mm.

Rastislav Pavel - TOPStrecha

Dlhoročné skúsenosti v odbore - strechár

Pridaj komentár