GDPR

     Zriadovateľ webových stránok https://topavellux.sk poučil dotknutú osobu v dopytovom formuláry so spracúvaním jej osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.