Integra® - VELUX

VELUX - INTEGRA®

Ďiaľkovo ovladanie okna

VELUX - APP CONTROL

Ovládanie priamo z telefónu

VELUX ACTIVE

Automatické meranie teploty, vlkosti a úrovne CO2

OVLÁDANIE NA DIAĽKU

Dodatočná motorizácia